Pogoji poslovanja - Koroški oglasnik

Deprecated: Function _register_controls is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() instead. in /home/koroskioglasnik/public_html/wp-includes/functions.php on line 5379

Deprecated: File /home/koroskioglasnik/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/settings/general/manager.php is deprecated since version 3.0.0! Use Plugin::$instance->kits_manager->get_active_kit_for_frontend() instead. in /home/koroskioglasnik/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Deprecated: File /home/koroskioglasnik/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/settings/general/manager.php is deprecated since version 3.0.0! Use Plugin::$instance->kits_manager->get_active_kit_for_frontend() instead. in /home/koroskioglasnik/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Deprecated: Function _register_controls is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() instead. in /home/koroskioglasnik/public_html/wp-includes/functions.php on line 5379

Deprecated: Function _register_controls is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() instead. in /home/koroskioglasnik/public_html/wp-includes/functions.php on line 5379

Deprecated: File /home/koroskioglasnik/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/settings/general/manager.php is deprecated since version 3.0.0! Use Plugin::$instance->kits_manager->get_active_kit_for_frontend() instead. in /home/koroskioglasnik/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Deprecated: Function _register_controls is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() instead. in /home/koroskioglasnik/public_html/wp-includes/functions.php on line 5379

Deprecated: File /home/koroskioglasnik/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/settings/general/manager.php is deprecated since version 3.0.0! Use Plugin::$instance->kits_manager->get_active_kit_for_frontend() instead. in /home/koroskioglasnik/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Deprecated: File /home/koroskioglasnik/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/settings/general/manager.php is deprecated since version 3.0.0! Use Plugin::$instance->kits_manager->get_active_kit_for_frontend() instead. in /home/koroskioglasnik/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Deprecated: File /home/koroskioglasnik/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/settings/general/manager.php is deprecated since version 3.0.0! Use Plugin::$instance->kits_manager->get_active_kit_for_frontend() instead. in /home/koroskioglasnik/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Deprecated: Function _register_controls is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() instead. in /home/koroskioglasnik/public_html/wp-includes/functions.php on line 5379

Pogoji poslovanja

Uporabnik portala koroskioglasnik.si je lahko fizična ali pravna oseba, ki obišče URL https://koroskioglasnik.si.

Upravljalec spletnega portala koroskioglasnik.si je KN MEDIA d.o.o., Mislinjska Dobrava 90, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu.

 

Vsak uporabnik se strinja z navedenimi pravili in pogoji na portalu.

 

Spletni portal koroskioglasnik.si je portal, ki združuje kupce in prodajalce, na njem pa se objavljajo mali oglasi in s tem povezane storitve. Uporaba portala je popolnoma brezplačna za fizične osebe (dodatno se lahko zaračunava oglaševanje oglasa). Pravne osebe so po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št.36/26.4.2000) dolžne poslati lastniku-upravljalcu portala www.koroskioglasnik.si veljaven dokument iz katerega je razvidno, da imajo registrirano oz. priglašeno dejavnost, katero želijo oglaševati ali pa bo upravljalec njihovo verodostojnost preveril na javno dostopnih straneh.

 

www.koroskioglasnik.si je posredniško-oglasni portal med prodajalci in kupci. Ob prvem vpisu se lahko uporabnik registrira in izpolni vsa zahtevana polja z resničnimi in popolnimi kontaktnimi podatki (e-pošta, telefonska številka). Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje, ki se preganja po zakonu. Fizične osebe morajo ob oddaji oglasa biti stare najmanj 15 let.

 

Uporabniki z vpisom oglasov v sistem www.koroskioglasnik.si dovoljujejo objavo vsebin lastniku-upravljalcu portala, KN MEDIA d.o.o., da oglase po lastni izbiri objavi tudi v spletnem mediju Koroške Novice ter na družabnih omrežjih podjetja. Uporabniki sistema s sprejemom teh pravil dovoljujejo uporabo in obdelavo danih podatkov in vsebin za namen delovanja sistema www.koroskioglasnik.si, za pošiljanje elektronske pošte, pošiljanje SMS-ov ter za reklamne namene upravljalca v drugih medijih. Upravljalec oz. lastnik portala bo s podatki ravnal v skladu z zakonom. Upravljalec sme podatke uporabnika (e-mail, telefonska številka) uporabljati do preklica s strani uporabnika.

 

Uporabniki www.koroskioglasnik.si se zavezujejo in prevzemajo pravno in materialno odgovornost, da bodo njihovi oglasi resnični ter, da ne bodo oglaševali prodaje ponarejenega, ukradenega oz. blaga katerega promet in oglaševanje je z zakonom prepovedano ter kršili avtorske in sorodne pravice. Oglaševalci se obvezujejo spoštovati vso zakonodajo Republike Slovenije še posebej pa:

 

  • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št.36/26.4.2000)
  • Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP)
  • Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1)
  • Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA)
  • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil…(ZZUZIS)
  • Zakon o medijih (ZMed)
  • Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP)
  • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)
  • ter da bo spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ)

 

Lastnik oz. upravljalec portala ne more odgovarjati za resničnost oddanih oglasov in za njihovo vsebino. Za oglase, vključno z multimedijskimi vsebinami, povezavami in tekstom, je izključno odgovoren uporabnik oz. oseba, ki je oglase oddala. Uporabniki se zavezujejo, da ne bodo objavljali oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja, v nasprotnem primeru je dejanje protizakonito.

 

Lastnik oz. upravljalec www.koroskioglasnik.si, si bo prizadeval, da bo vsebina portala www.koroskioglanik.si kvalitetna, dostopna, zakonita in ažurna. Kljub vsemu je storitev portala takšna, kakršna je in brez jamstva za delovanje in uspeh prodaje. S tem lastnik oz. upravljalec ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oz. nezmožnosti uporabe, glede izgube prihodka ali pričakovanega dobička, izgube poslov, podatkov, dobrega imena ali za kakršnokoli drugo škodo.

 

Uporabnik sme oglase oddati le v za to določene rubrike in jih ne sme združevati v skupine (primer: v enem oglasu ni dovoljeno skupaj prodajati vozila, stolov ter hiše,…). Vsak predmet je potrebno oddati v za-to namenjeno rubriko. Oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

 

Lastnik oz. upravljalec si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila uporabniku izbriše vsak oglas oz. del oglasa, ki bi škodoval sistemu, je nezakonit, škodljiv, zavajajoč, moralno neprimeren ali žaljiv ali kako drugače v nasprotju z zakonodajo RS in v nasprotju z normami upravljalca.

 

Lastnik oz. upravljalec pridržuje pravico, da zgoraj navedena pravila in pogoje uporabe, brez najave posodablja in spreminja, glede na potrebe in v skladu z Zakonodajo RS. Uporabniki pa z uporabo sistema avtomatsko soglašajo s spremembami.

Spletna stran je še v fazi izdelave in še lahko prihaja do napak pri uporabi. Hvala za razumevanje.